MENÜ

Madeni Yağ Geri Dönüşüm Tesisleri

Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Tesisleri

Ünka mühendislik, madeni  yağ geri dönüşüm / atık yağ geri dönüşüm tesisleri imalatı, montajı ve otomasyon   çalışmaları gibi birçok alanda müşterilerinin gereksinimlerine cevap vermiş ve onların çözüm ortağı olmuştur.

Dünyada geri dönüşüm sistemlerinin temelini oluşturan, madeni yağ geri dönüşüm/ atık yağ geri dönüşüm tesisleri, makine, ve ekipmanlarının imalatını gerçekleştiren Ünka mühendislik, Ortadoğu, Avrupa, Avrasya ülkelerinde başarılı projelere imza atmış ve devam eden projeleri ile de geri dönüşüm sistemleri alanında büyümeye devam etmektedir. 

Rafinasyon

Rafinasyon işlemi aşağıda yazıldığı gibi prosesi tamamlar.

  • Filtrasyon
  • Dehidration
  • Asfalt fazı ayırımı
  • Fraksiyonlama


Filtrasyon

Atık madeni yağ stok tanklarına alınmadan UNKA tarafından üretilmiş özel bir filtre yardımı ile nakil aracı ile stok tankları arasında kati partikül, toprak vs. gibi istenmeyen parçacıklarının tutulması işlemidir.


Dehidration

Atik madeni yağdan atmosferik distilasyon  (basınç altında)  yöntemi ile ince mahsullerin yağın içinden alınma işlemidir. Bu yöntem UNKA tarafından tasarlanıp ve üretilmiş olan atmosferik distilasyon kolonu ile yapılmaktadır.


Asfalt Fazı Ayırımı

Yüksek vakum altında (pompa ve buster) madeni yağın bileşimini sağlayan katkı maddelerinin karbonlaşması ile asfalt fazına dönüşen urunu UNKA tarafından tasarlanıp ve üretilen vakum distilasyon kolonu ile yağdan asfalt fazını ayırma işlemidir.


Fraksiyonlama

Yüksek vakum altında vakum kolonunda asfalt fazından ayrılan baz yağ kaynama derecelerinin farklılığından faydalanma yöntemi ile vakum distilasyon kolonunun farklı yerlerinden alınma işlemidir. Elde edilen baz yağlar İnce, orta ve ağır baz yağ olarak adlandırılır.

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim için Tıklayın...

 

Teknik Çizimler